Eng-Q8y

الميلاد
ديسمبر 9

التوقيع

ســـمو رئــيــــس مـــجــــلـــــس الــــوزراء
الـــــشـــيـــخ نـــاصـــر الـــــمــــحـــــمـــــد الـــــصــــبـــــاح
أرحـــــــل,, لأنـــنـــآ نـــســــتــــحـــق الأفـــضــــل:وردة:

أعلى